Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/174 Vadelia Boligfelt Gravearbeid Skjelbreiavegen KJENSETH MASKIN AS 15.10.2018 01.10.2021
19/250 Prøvenlia byggefelt Gravearbeid Prøvenlia JK ANLEGG AS 04.11.2019 30.11.2022
20/10 Raufoss brannstasjon Gravearbeid Nysethvegen PAUL BERG AS 03.02.2020 04.06.2021
20/105 Eina Høydebasseng Gravearbeid skjelbreiavegen CONSTO ANLEGG ØST AS 22.06.2020 30.06.2021
20/115 Raufosshallen Gravearbeid Prøvenvegen MAGNE SVEEN AS 29.06.2020 30.08.2021
20/116 5570 Fjordgata Eina Gravearbeid Fjordgata MAGNE SVEEN AS 03.08.2020 30.06.2021
20/151 Slåtten Byggefelt Gravearbeid Rudslåtten JK ANLEGG AS 24.08.2020 30.08.2021
20/184 Drenering Gravearbeid Korterudlia SIVESIND GRAVESERVICE AS 23.09.2020 10.06.2021
20/187 SO 19171923 HSK Radial Prøven Gravearbeid Hunnselvvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 23.09.2020 02.07.2021
20/200 Pnr. 180 Grethe Svenskerud. Gravearbeid Røyskattlivegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 01.10.2020 02.07.2021
20/201 Pnr. 200 Per Jansen Gravearbeid Strømstad terrasse ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 01.10.2020 31.05.2021
20/204 Pnr.201 Odd Elvestuen. Gravearbeid Strømstad terrasse ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 01.10.2020 31.05.2021
20/211 Singelvegen - Veg og infra Gravearbeid Singelvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 12.10.2020 26.02.2021
20/213 VTK - Gjestrumfeltet Sanering Gravearbeid Gimlevegen, Karlsborgvegen, Gjestrumbakkgutua, Singelvegen, Køllavegen, Nedre Kølla veg, Nærstenvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 12.10.2020 31.12.2021
20/222 Bakkerudvegen. SO 19171923 Gravearbeid hunnselvvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 12.10.2020 26.02.2021
20/264 Sanering av VA Gravearbeid Lyngvegen BRØDRENE EIDSAND AS 16.11.2020 01.02.2021
20/265 Furuvegen Gravearbeid Furuvegen VESTRE TOTEN KOMMUNE 18.11.2020 31.03.2021
20/267 Dragrlia 83 Gravearbeid Dragerlia ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 16.11.2020 30.09.2021
20/270 Kjersti Flatråker Gravearbeid Gamlevegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 23.11.2020 30.11.2021
20/271 VTK - Elveparken Gravearbeid Fabrikkvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 23.11.2020 26.02.2021
20/281 Sisselbergvegen 5 Gravearbeid Sisselbergvegen JK ANLEGG AS 14.12.2020 28.02.2021
20/285 Breiskallengen 4A og B Gravearbeid Breiskallengen DAH AS 14.12.2020 31.01.2021
21/2 Boligtomt Sagveien Gravearbeid Sagvegen TOTEN GRAVESERVICE AS 12.01.2021 07.02.2021
21/5 VTK - Ekornvegen Sanering Gravearbeid Ringvegen, Ekornvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 11.01.2021 02.07.2021
21/7 Pål Strand Gravearbeid Løvåsbakken ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 13.01.2021 26.02.2021