Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/250
Entreprenør JK ANLEGG AS
Start 04.11.2019
Slutt 30.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Prøvenlia 2C -16A
Søknad gjelder Vegarbeid, Sprengningsarbeid, Gatelys, Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.10.2019
Tittel Prøvenlia byggefelt
Byggherre
Organisasjon: ENKLERE HUS AS (orgnr.: 915363407)
Kontaktperson: Anders Vaasven (tlf.: 99641079)