Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2
Entreprenør ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS
Start 13.01.2020
Slutt 17.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Koreavegen 408 -462
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.01.2020
Tittel VTK - Koreavegen Sanering
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Vegar Jønsson (tlf.: 91892110)