Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/10
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 03.02.2020
Slutt 04.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nysethvegen 4 -6
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.01.2020
Tittel Raufoss brannstasjon
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Geir Storsletten (tlf.: 917 72 977)
Stedsansvarlig
Morten Opseth (tlf.: 41354500)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)