Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/213
Entreprenør ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS
Start 12.10.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Karlsborgvegen 1 -2
Gjestrumbakkgutua 1 -43
Singelvegen 11A -13
Køllavegen 1 -2
Nedre Kølla veg 1
Gimlevegen 9 -13
Nærstenvegen 99
Søknad gjelder Vegarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.10.2020
Tittel VTK - Gjestrumfeltet Sanering
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Vegar Jønsson (tlf.: 91892110)
Stedsansvarlig
Geir Magne Lilleengen (tlf.: 45277155)
Ansvarshavende
Anders Hansen Olderheim (tlf.: 97435166)