Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/285
Entreprenør DAH AS
Start 14.12.2020
Slutt 31.01.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Breiskallengen 1 -4A
Søknad gjelder Vegarbeid, Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.12.2020
Tittel Breiskallengen 4A og B
Byggherre
Kontaktperson: Sylwia Milewska (tlf.: 93928346)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Marek Milewski (tlf.: 40571557)