Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/41
Entreprenør JK ANLEGG AS
Start 25.04.2022
Slutt 01.10.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørnvegen 1 -4
Gevirvegen 1 -7
Grimåsvegen 34B -37
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.04.2022
Tittel Sanering Bjørnvegen/Gevirvegen
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Bjørn Martinsen (tlf.: 97177353)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
kenneth Skaug (tlf.: 98042527)