Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/57
Entreprenør TGA AS
Start 06.05.2022
Slutt 14.10.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skjærdalsvegen 71 -229
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.05.2022
Tittel 2030 Vtk pv skiltfundament Skjærdalsvegen TEPMS
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Per Morten Stenberg (tlf.: 94154331)