Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 24/4
Entreprenør TGA AS
Start 30.01.2024
Slutt 05.11.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Negardsvegen 7 -11
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.01.2024
Tittel 2095 Vtk Va sanering Negardsvegen 9
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 971028300)
Kontaktperson: Vegar Jønsson (tlf.: 91892110)