Gravesøknader i Vestre-Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestre-Toten kommune

Graving i Vestre-Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vestre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 24/37
Entreprenør TGA AS
Start 15.05.2024
Slutt 31.10.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skolevegen 11 -15
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.05.2024
Tittel 3004 Vtk PV Fartstavler
Byggherre
Organisasjon: VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANAVDELING (orgnr.: 987971843)
Kontaktperson: Anders Pettersbakken (tlf.: 93601891)